Bahasa English | B.Malaysia |
Laman Utama|Tentang Kami|Pusat Pelupusan|Anugerah|Galeri|Hubungi Kami

Pusat Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari Bukit Tagar - tapak pelupusan sanitari terunggul di rantau ini. Menyediakan kemudahan pengurusan sisa pepejal secara selamat , effisien dan mesra alam.

Sijil

Menuju Persekitaran Bersih

Pengurusan dan operasi BTSL. Saksikan sendiri bagaimana kami melakukannya.

Pusat Pelupusan Sisa Pepejal Sanitari Bukit Tagar
Usahasama Antara