Bahasa English | B.Malaysia |
Laman Utama|Tentang Kami|Pusat Pelupusan|Anugerah|Galeri|Hubungi Kami

Pengurusan Pusat Pelupusan Sisa

 • PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR

  BTSL mempunyai sistem perlindungan alam sekitar yang lengkap dengan implementasi komponen-komponen pemeliharaan berikut:
  Pelan pengurusan air permukaan
  Pelan pengurusan leachate
  Pengawasan alam sekitar
  Sistem amaran awal dan benteng kecemasan
 • LOJI RAWATAN LEACHATE

  Sebuah loji rawatan leachate yang berteknologi tinggi telah dibina untuk merawat sisa buangan yang terhasil dari tapak pelupusan. Kaedah rawatan loji adalah berdasarkan tindakbalas biologi dengan bahan kimia untuk mencapai tahap rawatan yang ditetapkan. Loji ini dilengkapi dengan 4 lagun rawatan (SBR), 24 kipas pengudaraan, sistem takungan dan suntikan bahan kimia, tangki pengimbang, loji pemekat mendapan dan sebuah loji pengapungan udara terlarut. Sistem SCADA mengawal semua pam dan injap, membolehkan loji beroperasi secara automatik. Loji ini berkapasiti mengendalikan lebih daripada 1,000 meter padu leachate sehari.

  Leachate terawat disalurkan ke tapak rumpaian untuk rawatan akhir. Tapak rumpaian terdiri daripada tumbuhan spesis Phragmites yang berupaya menyerap sisa-sisa leachate yang telah dirawat untuk meningkatkan lagi kualiti rawatan. BTSL adalah tapak pelupusan pertama dan satu-satunya tapak pelupusan di rantau ini yang menggunakan proses ini dalam rawatan leachate.

  4 buah kolam takungan di tapak ini menyediakan kapasiti takungan sebanyak 180,000 meter padu untuk menampung aliran leachate yang tinggi semasa musim tengkujuh. Kolam-kolam takungan ini juga mampu menakung leachate apabila loji rawatan leachate diselenggarakan.
 • SISTEM PENGURUSAN AIR PERMUKAAN

  Lebihan air permukaan dan air hujan dilencongkan daripada fasa-fasa aktif tapak pelupusan dan dialirkan melalui parit-parit permukaan ke alur air terbuka, perangkap mendapan dan kolam takungan.

  Litupan tanah diturapkan setiap hari ke atas sampah yang dipadatkan untuk mencegah air hujan daripada meresapi sistem pengumpulan leachate dan mencegah pembentukan leachate lesap yang berlebihan.

  Perangkap mendapan sentiasa diselenggarakan untuk mengekalkan kualiti air permukaan.
 • PELAN RAWATAN LEACHATE

  Pengurusan leachate yang efektif memainkan peranan penting dalam operasi tapak pelupusan di kawasan beriklim tropika. BTSL memantau pengeluaran, takungan dan kadar rawatan leachate secara terperinci untuk mengenalpasti keperluan takungan dan rawatan semasa dan masa depan.

  BTSL mengendalikan 4 kolam takungan untuk menakung leachate yang belum dirawat. Kapasiti kolam-kolam ini mencecah 180,000 meter padu, menjadikannya sistem takungan yang terbesar di rantau ini. Kapasiti takungan yang besar memastikan sistem keselamatan yang boleh menampung lebihan leachate semasa musim tengkujuh apabila penghasilan leachate melebihi kadar rawatannya.

  Sistem pengurusan leachate memberikan amaran awal dan membolehkan tindakan awal diambil untuk menangani keperluan takungan. Ia juga membantu pengendali menentukan masa untuk menaiktaraf loji rawatan pada masa akan datang.
 • PENGURUSAN KUMBAHAN TERAWAT

  BTSL mengamalkan polisi pelepasan sifar untuk air kumbahan yang telah dirawat. Air kumbahan terawat yang memenuhi piawai tidak dialirkan ke alur air terbuka tetapi disalir dan disiramkan di sebidang tanah lapang seluas 120 ekar.

  Ini membolehkan air kumbahan terawat diserap melalui proses sejat transpirasi dan lembapan tanah bagi menggalakkan perlindungan alam sekitar yang optima.
 • UJIAN KUALITI LEACHATE

  Ujian harian, mingguan dan dwimingguan dijalankan untuk mendapatkan parameter leachate yang belum dan telah dirawat. Ini membolehkan penilaian dijalankan terhadap ciri-ciri leachate yang belum dirawat dan perubahan kualiti air kumbahan dari masa ke semasa.

  Ujian Harian Kumbahan Terawat
  Ujian harian terhadap leachate yang terawat dijalankan di lagun SBR bagi memastikan rawatan yang efektif. Berdasarkan ujian-ujian ini, kadar rawatan boleh diselaraskan untuk kitaran rawatan yang seterusnya. Ujian harian dijalankan untuk mendapatkan bacaan berikut: pH, Nitrogen ammonia, Nitrat, Nitrit, Oksigen terlarut.

  Ujian Mingguan Leachate Terawat di Lagun SBR dan Batas Rumpaian
  Ujian mingguan leachate terawat dijalankan di tangki pengimbangan leachate terawat (TLBT) dan ruang buangan pengaliran (IDC) untuk menilai keberkesanan jangka panjang lagun-lagun SBR dan batas rumpaian.

  Ujian Dwimingguan Leachate Mentah dan Terawat
  Leachate mentah dan terawat dihantar ke makmal-makmal bebas setiap dua minggu untuk ujian-ujian terperinci. Hasil ujian terkandung dalam Laporan Pemantauan Alam Sekitar dan dijadikan rujukan dalam kajian jangka panjang ciri-ciri perkembangan leachate. Sampel-sampel akan diambil dari semua kolam takungan dan ruang leachate terawat.
 • PENGAWASAN ALAM SEKITAR

  Ujian pemantauan kualiti air permukaan dan air bawah tanah dijalankan setiap bulan di BTSL. Antara parameter utama yang diuji ialah kandungan nitrit, pH, ammonia, e-coli, pepejal terampai dan logam surih.

  Lain-lain Pemantauan
  Kualiti udara dan tahap bunyi persekitaran dipantau setiap suku tahun untuk dilaporkan kepada Jabatan Alam Sekitar melalui Laporan Suku Tahun Pemantauan Alam Sekitar. Laporan-laporan ini juga memaparkan parameter-parameter tersebut diatas.

 • SISTEM KECEMASAN

  BTSL dilengkapi dengan sistem tindakbalas kecemasan dan benteng pembendungan leachate untuk mencegah leachate daripada meresap masuk ke dalam alur air terbuka. Leachate ditambak oleh benteng tersebut sementara kerja-kerja pembaikan dijalankan. Langkah keselamatan ini melebihi syarat yang diwajibkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Ia terdiri daripada komponen-komponen berikut:
  Meter aliran berterusan di benteng pengawasan
  Empangan tahanan untuk kawasan tadahan
  Benteng pembendungan di loji rawatan dan kolam takungan
  Benteng Pengawasan
  Benteng pengawasan juga merupakan empangan tahanan untuk menahan air tercemar yang telah dikesan oleh meter aliran. Air yang tercemar disalurkan semula ke kolam takungan leachate mentah.

  Permatang Pembendungan
  Benteng pembendungan berkapasiti 100,000 meter padu. Ia dikendalikan oleh sistem injap untuk pengasingan sekiranya berlaku penumpahan atau kebocoran leachate mentah.